top of page

PRAKTISCHE INFORMATIE

INFO

Op deze pagina geven we u een overzicht van wat u mag verwachten als u of uw kind in aanmerking komt voor logopedie. U krijgt ook een overzicht van de meest recente tarieven.

info

ALGEMEEN

Wanneer U beroep wenst te doen op een logopediste worden meestal volgende stappen doorlopen:

​1. Aanmelding.
U neemt telefonisch of via mail contact op om kort de problematiek te bespreken en om een afspraak te maken.
2. Voorschrift logopedisch aanvangsbilan.
U gaat langs bij een arts (meestal huisarts, pediater of NKO-arts) voor het opmaken van een voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan. Dit voorschrift dient U mee te brengen op Uw eerste afspraak bij de logopediste.
3. Eerste afspraak – anamnese en onderzoek.
Op de eerste afspraak vindt een kennismakingsgesprek/anamnesegesprek en een onderzoek plaats. Indien nodig wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor het afronden van het onderzoek.
Wat brengt u mee op een eerste afspraak?
- voorschrift logopedisch aanvangsbilan
- enkele kleefbriefjes van het ziekenfonds
- verwijsbrief van een arts of de school (indien aanwezig)
- eerdere onderzoeksverslagen (bv. CLB, COS, revalidatiecentrum, …) (indien aanwezig)
- in het geval van taalstoornissen bij kinderen: audiogram (resultaat gehoortest) en intelligentieverslag
- eventueel rapport van de school, werkschriften, toetsenmap,…
4. Verslag en adviesgesprek.
Er wordt door de logopediste een verslag opgemaakt van het onderzoek. U wordt uitgenodigd om de resultaten te bespreken en er worden adviezen geformuleerd voor eventueel verder onderzoek of behandeling.
5. Voorschrift logopedische behandeling.
Indien logopedische behandeling nodig blijkt, gaat U met het verslag van de logopediste langs bij een geneesheer-specialist (meestal pediater of NKO-arts). Er zal een voorschrift opgemaakt worden voor logopedische behandeling.
6. Aanvraag terugbetaling en opstart behandeling.
In de meeste gevallen kan U terugbetaling bekomen bij het ziekenfonds (zie ‘Terugbetaling’). De logopediste stuurt het dossier met o.a. de voorschriften op naar het ziekenfonds. De behandeling kan dan opgestart worden.


De behandeling wordt op gepaste tijd geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

TERUGBETALING

Voor de meeste behandelingen is er een terugbetaling voorzien via de verplichte verzekering van het ziekenfonds. In afwijkende gevallen kan men meestal beroep doen op de aanvullende verzekering van het ziekenfonds (verschilt per ziekenfonds).

TARIEVEN

  • Hieronder vindt u een overzicht van onze huidige tarieven.

patiënten zonder voorkeursregeling

patiënten met voorkeursregeling

HEEFT U NOG MEER VRAGEN?

Neem bij twijfel zeker contact met ons op.

bottom of page